Aktuellt

Gyllene Skärsleven – ”Oppeby gård” årets rapport 2020


Under årsmötet 07/05 2021 hade Samfundet det stora nöjet att för första gången kunna dela ut den Gyllne Skärsleven till bästa arkeologiska rapport 2020. Vinnaren blev ”Oppeby gård” av Johan Runer på Uppdrag Arkeologi. Samfundets motivering är följande:

”Den vinnande rapporten berör en utgrävning av ett typiskt sörmländskt gravfält från vikingatid och tidig medeltid. Rapporthantverket är gediget utfört, den är välskriven och välstrukturerad med tydliga delar där dokumentation, fyndmaterial och analys samt bilagda specialstudier har en mycket logisk ordning med tydliga samband och kopplingar dem emellan. Avrapporteringen är utförd på ett exemplariskt sätt med arkeologiska analyser och specialstudier. På detta sätt lyckas rapporten göra det ”stora av det lilla” på ett mycket förtjänstfullt sätt inom de mycket snäva ramar rapport-mediet tillåter. Dess tydliga form gör materialet också lättillgängligt för framtida forskare som vill ta del av resultaten för kommande studier om gravskick under denna omvälvande och komplexa period. Med denna motivering utser Svenska Arkeologiska Samfundet rapporten Oppeby gård av Johan Runer på Uppdrag Arkeologi till årets rapport 2020 och vinnare av den Gyllene skärsleven.”


Stor grattis Johan!


Rapporten finns tillgänglig på Uppdrag Arkeologins hemsida:

Oppeby gård (pdf)  • Gyllene skärsleven - Johan Runer

#utgrävningpågår


Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågårArkeologibranschens #metoo-upprop, #utgrävningpågår, briserade den 30 november 2017. I och med uppropet uppmärksammades det att genusbaserade trakasserier var ett problem som sträcker sig över hela branschen. I oktober 2018 beslutade Svenska Arkeologiska Samfundets styrelse att genomföra en kartläggning av svenska arkeologiska arbetsplatsers respons på #utgrävningpågår. Kartläggningen syftade till att undersöka hur #utgrävningpågår och dess vittnesmål har hanterats vid svenska arkeologiska arbetsplatser. Huvudrepresentanter för arkeologiskt anknutna arbetsplatser besvarade frågor i en anonymiserad enkät kring hur de har arbetat med jämställdhetsfrågor och förebyggande arbete för att förhindra sexuella trakasserier före och efter uppropet. Resultaten från kartläggningen visar att uppropet #utgrävningpågår har haft en effekt på svenska arbetsplatser i arkeologibranschen, och hur de hanterar sexuella trakasserier. Rapporten presenterades i Växjö vid konferensen Vägskäl, arrangerat av Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitet. Den kan nu nås via denna länk:


Hämta rapporten:

Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågår – en rapport (pdf)Kartläggning av svenska arkeologibranschens respons till #utgrävningpågår – en rapport

Svenska Arkeologiska Samfundets resa till södra Frankrike är framflyttad


Samfundets planerade resa för 2020 till södra Frankrike (reseansvarig Hélène Borna-Ahlkvist) är framflyttad till 2021 på grund av den pågående pandemin.Arrangera ett arkeologicafé!

Funderar ni på någon arkeologisk fråga som ni vill få besvarad?
Vill ni veta mer om arkeologiska utgrävningar eller kulturarvet i er hembygd?
Eller vill ni kanske djupdyka i någon aktuell arkeologisk debatt?


Svenska Arkeologiska Samfundet hjälper till att arrangera ett arkeologicafe i form av en föreläsningskväll, tematräff eller liknande. Ni kan vara en förening, t.ex. en hembygdsförening, ett byalag, en studentgrupp eller ett nätverk. Ni ordnar lokal, bjuder in en eller flera föreläsare och sprider information om arrangemanget på er ort.

Den inbjudne föreläsaren kan vara arkeolog eller någon annan som kan dela med sig av sina kunskaper. Vi hjälper till med kostnaden för inbjuden föreläsare, tryck av affischer, annonser och i viss mån lokalhyra. Vi hjälper även till att sprida information om arrangemanget via vårt nyhetsbrev Gjallarhornet, vår hemsida och vår facebooksida.

Ni kan föreslå arkeologicafeer löpande under året men vi behöver minst två månader på oss för beslut, så var ute i god tid! Skicka ert förslag med en kort beskrivning om hur arrangemanget ska gå till, vilket arkeologiskt ämne eller tema som ni vill ta upp och vilken/vilka föreläsare ni tänkt bjuda in. Vi kan också hjälpa till att hitta en arkeolog som matchar temat på arrangemanget. Bifoga även en budget över kostnaderna.


Skicka ditt förslag till: info@arkeologiskasamfundet.se


Sprid gärna denna information (tre varianter):

Flyer 1 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 2 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Flyer 3 - Arrangera ett arkeologicafé! (pdf)

Arkeologicafe Arkeologicafe