Om samfundet

Presentation

Svenska Arkeologiska Samfundet bildades den 5 maj 1947. Syftet var att få till stånd en arkeologisk sammanslutning som skulle förena fackmässigt verksamma representanter för de skilda arkeologiska vetenskapsgrenarna. År 2002 skrev Nils Ringstedt följande utredning om Samfundets verksamhet:
Historik om Svenska Arkeologiska Samfundet. Utredning om verksamheten 1947–2001 (pdf)


Samfundet har under de gångna åren lyckats med syftet att förena aktiva arkeologer i en gemenskap, som har blivit en naturlig fortsättning på de olika universitetsseminariernas verksamhet för de yrkesarbetande inom ämnet.

Samfundet är idag den organisation där svenska arkeologer kan samverka vid seminarier, temaaftnar och föreläsningar. Dess verksamhet har tidigare varit knuten till Stockholm men en strävan är att bredda denna även till andra delar av landet.


Samfundet arrangerar även arkeologiska temaresor såväl inom landet som utomlands för sina medlemmar. Svenska Arkeologiska Samfundet utger medlemsbladet Gjallarhornet samt den engelskspråkiga tidskriften Current Swedish Archaeology.