Om samfundet

Bli ledamot

Är du aktiv inom det arkeologiska fältet och vill hålla dig uppdaterad om vad som sker inom dess olika grenar? Vill du vara med och utveckla Samfundets verksamhet eller delta i dess olika aktiviteter?


Då välkomnar vi varmt din ansökan om medlemskap. Vi vänder oss till dig som i din yrkesutövning aktivt arbetar med arkeologi oavsett tidsålder eller region, alternativt är student på avancerad nivå eller doktorand. Personer som antas som ledamot ska ha dokumenterad erfarenhet inom högskolan, museivärlden, kulturmiljövården och/eller annan professionell verksamhet med relevans för arkeologin.


Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem får du regelbundet nyhetsbladet Gjallarhornet, samt information om aktuella arrangemang och annan relevant information.

Din ansökan ställer du till styrelsen för Svenska Arkeologiska Samfundet. Till denna bifogar du ett kort CV som styrker att du är behörig till medlemskap enligt ovan angivna kriterier.


Ansökan mailas till:

ledamot@arkeologiskasamfundet.se


När du har fått besked om att ansökan godkänts sätter du in årsavgiften 200 kr på:
Kontonummer: Plusgiro 351210-0
Betalningsmottagare: Svenska Arkeologiska Samfundet

På första inbetalningen, ange ”ny medlem”, namn, adress och e-post.

Du kan även maila oss så skickar vi inbetalningskort.