Om samfundet

Bli ledamot

Att bli ledamot

Är du aktiv inom det arkeologiska fältet och vill hålla dig uppdaterad om vad som sker inom dess olika grenar? Vill du vara med och utveckla Samfundets verksamhet eller delta i dess olika aktiviteter?


Då välkomnar vi varmt din ansökan om medlemskap. Vi vänder oss till dig som i din yrkesutövning aktivt arbetar med arkeologi oavsett tidsålder eller region, alternativt är student på avancerad nivå eller doktorand. Personer som antas som ledamot ska ha dokumenterad erfarenhet inom högskolan, museivärlden, kulturmiljövården och/eller annan professionell verksamhet med relevans för arkeologin.


Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem får du regelbundet nyhetsbladet Gjallarhornet, samt information om aktuella arrangemang och annan relevant information.


För att ansöka om att bli ledamot, fyll i denna blankett.

Ansökan mailas till:

ledamot@arkeologiskasamfundet.se


När du har fått besked om att ansökan godkänts sätter du in årsavgiften 200 kr på:

Kontonummer: Plusgiro 351210-0

Betalningsmottagare: Svenska Arkeologiska Samfundet

På första inbetalningen, ange ”ny medlem”, namn, adress och e-post.

Du kan även maila oss så skickar vi inbetalningskort.

Behandling av personuppgifter

I medlemsregistret finns namn och de kontaktuppgifter som ledamöter har valt att meddela oss: vanligen epost, postadress och eventuellt telefonnummer – inget personnummer. Om du vill kontrollera vilka uppgifter vi har för dig och eventuellt ta bort något, så kontakta oss på:
ledamot@arkeologiskasamfundet.se


Registret är enbart åtkomligt för styrelsen och används för att skicka ut kallelse till Årsmöte och eventuell annan information som behöver nå ledamöterna. Vi delar inte vårt medlemsregister med någon extern part.


E-postadress används även för att skicka ut medlemstidskriften Gjallarhornet. Den som inte vill få Gjallarhornet kan tas bort från sändlistan genom att meddela den utskicksansvarige. E-postadressen finns dock kvar i medlemsregistret, om inte ledamoten kontaktar Samfundets personuppgiftsansvarige och begär att den tas bort även där.


Current Swedish Archaeology:

Prenumerationsregister för tidskriften Current Swedish Archaeology hanteras av företaget Förlagssystem i enlighet med GDPR.