Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Ingrid Berg


Vice ordförande

Stella Macheridis


Sekreterare

Fredrik Ekengren


Skattmästare

Åsa M. Larsson


Ansvarig för medlemsregister samt urval av nya medlemmar

Lars Ersgård


Ansvariga för sociala medier

Ingrid Berg


Ansvarig för hemsidan

Sven Kalmring


Stipendiesekreterare

Åsa Berggren


Redaktörer för Current Swedish Archaeology

Alison Klevnäs och Sophie Bergerbrant


Redaktörer för Gjallarhornet

Anna Tornberg


Övriga ordinarie ledamöter

Thomas Eriksson och Per Nilsson


Suppleanter

Tom Wennberg och Sara Hagström-Yamamoto