Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Joakim Wehlin


Vice ordförande och redaktör för CSA

Anders Högberg


Sekreterare

Fredrik Ekengren


Skattmästare

Åsa M. Larsson


Ansvarig för medlemsregister
samt urval av nya medlemmar

Lars Ersgård


Ansvarig för Facebook-sida

Elisabeth Niklasson


Ansvarig för hemsida

Eva Stensköld


Stipendiesekreterare

Åsa Berggren


Redaktör för Gjallarhornet

Anna Tornberg (huvudansvarig)
Anton Bonnier


Konferensansvarig

Kerstin Näversköld


Övriga ordinarie ledamöter

Roger Edenmo


Suppleanter

Elin Fornander
Anna Tornberg
Anton Bonnier
Per Nilsson