Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Ingrid Berg


Vice ordförande

Alison Klevnäs


Sekreterare

Fredrik Ekengren


Skattmästare

Åsa M. Larsson


Ansvarig för medlemsregister

Lars Ersgård


Ansvarig för sociala medier

Ingrid Berg


Ansvarig för hemsida

Sven Kalmring


Stipendiesekreterare

Åsa Berggren


Redaktör för Gjallarhornet

Anna Tornberg


Konferensansvarig

Kerstin Odebäck


Övrig ordinarie ledamot

Per Nilsson


Suppleant

Anton Bonnier