Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Mikael Eboskog


Vice ordförande

Jhonny Therus


Sekreterare

Vakant


Skattmästare

Sara Hagström Yamamoto


Ansvarig för medlemsregister samt urval av nya medlemmar

Lars Ersgård


Ansvariga för sociala medier

Gustav Wollentz


Ansvarig för hemsidan

Petra Rudd


Stipendiesekreterare

Gustav Wollentz


Redaktörer för Current Swedish Archaeology

Ing-Marie Back Danielsson och Elisabeth Niklasson


Digital redaktör för Current Swedish Archaeology

Gustav Wollentz


Redaktör för Gjallarhornet

Per Nilsson och Jhonny Therus


Reseansvarig

Helena Borna-Ahlkvist


Övrig ordinarie ledamöter

Catrin Sandberg, Frida Palmbo, Per Nilsson, Petra Aldén Rudd, Lars Ersgård. Gustav Wollentz, Sophie Bergerbrant, Peter Holmblad och Roger Nyqvist


Suppleanter

Vakanta


Valberedning

Roger Nykvist och vakant