Om samfundet

Styrelsen

Ordförande

Ingrid Berg


Vice ordförande

Alison Klevnäs


Sekreterare

Fredrik Ekengren


Skattmästare

Åsa M. Larsson


Ansvarig för medlemsregister samt urval av nya medlemmar

Lars Ersgård


Ansvariga för sociala medier

Ingrid Berg, Thomas Eriksson och Anna Tornberg


Ansvarig för hemsidan

Sven Kalmring


Stipendiesekreterare

Åsa Berggren


Redaktörer för Current Swedish Archaeology

Alison Klevnäs och Sophie Bergerbrant


Redaktörer för Gjallarhornet

Anna Tornberg och Clas Ternström


Övriga ordinarie ledamöter

Thomas Eriksson, Stella Macheridis och Per Nilsson


Suppleanter

Sophie Bergerbrant och Clas Ternström