Rapportpris

Gyllene Skärsleven


Nominera din bästa arkeologiska rapport till Gyllene Skärsleven – Svenska Arkeologiska Samfundets pris! Det årliga priset uppmärksammar den stora kraft som varje år läggs ner på kunskapsproduktion inom uppdragsarkeologin och som presenteras i rapporter som ligger till grund för den framtida arkeologiska forskningen.


Har du skrivit den där rapporten som lyfter en oansenlig lämning till ett större sammanhang som gör den fascinerande och intressant, som belyser en vanlig företeelse från ett nytt perspektiv, som ger en ny bild av gamla arkeologiska sanningar, eller som bidrar med den där sista pusselbiten som ger förståelse för helheten – en rapport som gör resultaten lättåtkomliga lätt förståeliga för både forskarsamhället och allmänheten?


Nominera er bästa rapport från 2021! Rapporten ska vara registrerad i Forndok under år 2021. Nominering sker genom att rapporten som pdf (eller en länk till rapporten) skickas till info@arkeologiskasamfundet.se. Skriv “Rapportpris 2021” i ämnesraden. Rapporter kan nomineras löpande, men sista datum att nominera rapporter för 2021 års pris är 1 februari 2022.


Årets rapport utses av en jury och priset delas ut vid Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte i maj 2022 i Stockholm. Priset består av en gyllene skärslev och den stora äran. Den vinnande rapporten presenteras i Current Swedish Archaeology och i Gjallarhornet, Samfundets nyhetsbrev. Vinnaren presenteras även digitalt via Samfundets hemsida och i sociala medier. Samfundet står för eventuella resekostnader till prisutdelningen.


Ladda ner och sprid vår flyer:

Gyllene Skärsleven (pdf)


  • Sista nomineringsdag: 1 februari 2022
  • Prisutdelning: maj 2022
  • Gyllene skärsleven