Vill du diskutera och påverka arkeologins roll i dagens samhälle?

Välkommen till Svenska Arkeologiska Samfundet!Svenska Arkeologiska Samfundet arbetar för att förena aktiva arkeologer i Sverige och skapa en plattform där representanter från fältets olika grenar kan mötas. Dess viktigaste uppgifter är att hålla en diskussion om arkeologins förutsättningar, praxis, utveckling och framtid levande och skapa olika typer av forum för dessa samtal.

Samfundet arrangerar själva eller i dialog med andra aktörer seminarier, debatter, arkeologiska temaresor och andra typer av aktiviteter. Samfundet delar även ut medel ur Rosa och Valter Tengborgs Stipendiefond. Samfundet är ofta remissinstans för utredningar och förslag som handlar om arkeologi och kulturmiljöfrågor.

Nyhetsbladet Gjallarhornet ges ut fyra gånger per år och innehåller information om kommande och avslutade aktiviteter, samt mindre texter och rapporter av arkeologiskt intresse. Samfundet ger också ut den internationella tidsskriften Current Swedish Archaeology.
Samfundet finns även på Twitter och på Facebook – följ oss där!

Ladda ner en broschyr om Svenska Arkeologiska Samfundet! (pdf)